राष्ट्रिय बीमा संस्थान

राष्ट्रिय बीमा संस्थान बन्यो कम्पनी, १ वर्षभित्र आईपीओ आउने

राष्ट्रिय बीमा संस्थान बन्यो कम्पनी, १ वर्षभित्र आईपीओ आउने

सरकारको शतप्रतिशत लगानीको राष्ट्रिय बीमा संस्थान नयाँ कानुनअनुसार कम्पनीमा रुपान्तरण भई बीमकको अनुमति प्राप्त...