राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार आयोगले भन्यो : कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोग नगर

मानव अधिकार आयोगले भन्यो : कानुन व्यवसायीमाथि बल प्रयोग नगर

मानव अधिकार आयोगले कानून व्यवसायीहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते...