रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता

बालबालिकाको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने ५ उपाय

बालबालिकाको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने ५ उपाय

बालबालिकाको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता वयस्कको तुलनामा अलि कमजोर हुन्छ । त्यसैले विभिन्न संक्रमण र फ्लुले...