लाइसेन्स ट्रायल

७० प्रतिशत लागू भएपछि ट्रायल पास हुने २० प्रतिशतसम्म बढे

७० प्रतिशत लागू भएपछि ट्रायल पास हुने २० प्रतिशतसम्म बढे

१४ फागुन, काठमाडौं । चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) मा ७० प्रतिशत...