वादी महिला

वादी महिलाको गुनासो : हाम्रा कुरा सुन्दैनन्

वादी महिलाको गुनासो : हाम्रा कुरा सुन्दैनन्

कुनै समय बाध्यात्मक रुपमा देह व्यापार गरेका वादी समुदायका महिलालाई आयआर्जनमा जोड्ने योजना दलहरुका...