विचार

नेपालमा वैदेशिक सहायताः संस्थागत क्षमता सुधारौं, प्राथमिकता पछ्याऔं

नेपालमा वैदेशिक सहायताः संस्थागत क्षमता सुधारौं, प्राथमिकता पछ्याऔं

एकातर्फ नेपालले अझै पनि गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तन जस्ता धेरै समस्याको सामना गरिरहनु...