विचारधारा

रवि, दायाँ-बायाँ नलाग, अघि बढ

रवि, दायाँ-बायाँ नलाग, अघि बढ

पार्टीको आइडियोलोजी बारे केजरीवाल भन्छन्, ‘हामी समस्याको समाधान लेफ्टमा पाउँछौं भने लेफ्टबाट लिन्छौं, राइटमा...