विपक्षी दल

नितिश भारतमा विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बन्न सक्छन् ?

नितिश भारतमा विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बन्न सक्छन् ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न आज प्रतिपक्षलाई कसले सँगै ल्याउने हो ? किनभने विपक्षका ठूला अनुहार...