विराटनगर

कोल्ड स्टोरमा ग्यास लिक हुँदा कामदारको मृत्यु

कोल्ड स्टोरमा ग्यास लिक हुँदा कामदारको मृत्यु

१७ कात्तिक, विराटनगर । विराटनगरमा एक कोल्ड स्टोरमा ग्यास लिक हुँदा कामदारको मृत्यु भएको...