वैदेशिक रोजगार विभाग

१४ म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले गर्‍यो निलम्बन

१४ म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले गर्‍यो निलम्बन

१५ असोज, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शंकास्पद...