वैदेशिक लगानी

१५ प्रतिशतले बढ्यो नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

१५ प्रतिशतले बढ्यो नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी

नेपालमा एक वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी झण्डै १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।