शिलाजित

शिलाजित कसरी खाने, के छन् फाइदा ?

शिलाजित कसरी खाने, के छन् फाइदा ?

विशेषगरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने शिलाजितलाई शक्तिवर्द्धक खनिज पदार्थ मानिन्छ । यसका धेरै फाइदा...