संवैधानिक इजलास

‘संवैधानिक व्याख्याका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन हुँदैन’

‘संवैधानिक व्याख्याका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन हुँदैन’

४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्याख्याको विषय समावेश सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासले...