सरूवा

स्वास्थ्यका ८ उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर, को कहाँ ?

स्वास्थ्यका ८ उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर, को कहाँ ?

४ फागुन, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एघारौं तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको...