सीमा स्तम्भ

ढलेको सीमास्तम्भमा लुगा धुन्छन् भारतीय   

ढलेको सीमास्तम्भमा लुगा धुन्छन् भारतीय   

पानीको सतहमाथि सीमास्तम्भको अलिकति मात्र भाग देखिन्छ । त्यसमाथि बसेर भारतीय नागरिकले लुगा धुने...