सेक्युरिटी प्रेस

६ करोड बढी मूल्य कबोल गर्ने म्याक्सलाई सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का

६ करोड बढी मूल्य कबोल गर्ने म्याक्सलाई सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का

१२ चैत, काठमाडौं । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका पहिलो चरणमा आउने ‘सेक्युरिटी प्रेस...