स्वतन्त्र उम्मेदवार

स्वतन्त्र उम्मेदवारको सान्दर्भिकता

स्वतन्त्र उम्मेदवारको सान्दर्भिकता

हालसालै अष्ट्रेलियाको संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कुल १७५ मध्ये १० सीटमा विजय प्राप्त गरी...