स्वास्थ्यकर्मी

सामान्य हुने छैन स्वास्थ्यकर्मी विरुद्ध हिंसाको असर

सामान्य हुने छैन स्वास्थ्यकर्मी विरुद्ध हिंसाको असर

नेपालमा केही समयदेखि चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरू विरुद्ध हिंसा बढ्दै गएको छ। ताजा उदाहरणका रूपमा...