ह्यारी पोट्टर लेखक

ह्यारी पोट्टर लेखकले आफूलाई पक्रिन किन दिइन् सरकारलाई चुनौती ?

ह्यारी पोट्टर लेखकले आफूलाई पक्रिन किन दिइन् सरकारलाई चुनौती ?

जेके रोलिङले ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई पुरुषका रूपमा वर्णन गरेकी छन् । रोलिङ ट्रान्सजेन्डर अभियन्ताहरूको कठोर...