औद्योगिक क्षेत्र

सरकारी औद्योगिक क्षेत्रका १० मध्ये ८ संस्थान घाटामा

सरकारी औद्योगिक क्षेत्रका १० मध्ये ८ संस्थान घाटामा

१४ जेठ, काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी लगानीका १० मध्ये ८ संस्थान घाटामा रहेको पाइएको...