English

सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान

सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान

१५ जेठ, काठमाडौं । उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरुलाई एकमुष्ठ रुपमा ८ प्रतिशतसम्म नगद...