प्रदेश १

फरक उम्मेदवार, पुरानै एजेण्डा र उस्तै शैली

फरक उम्मेदवार, पुरानै एजेण्डा र उस्तै शैली

पृष्ठभूमि फरक भए पनि आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका एजेण्डा, प्रचारशैली र चिन्ता भने...