अपराध अनुसन्धान

जम्बो : प्रहरीको वर्ष उत्कृष्ट कुकुर

जम्बो : प्रहरीको वर्ष उत्कृष्ट कुकुर

नेपाल प्रहरीले २०२६ सालमा चार जना प्रहरी अधिकारीलाई कुकुर तालिमका लागि मलेसिया पठाएको थियो...