आन्तरिक ऋण

आन्तरिक ऋण लिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई खुल्यो ढोका

आन्तरिक ऋण लिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई खुल्यो ढोका

कानुन अभावले चालु आव २०८०/८१ सम्म तल्ला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनी बजेटमा उल्लेख...