आयकर

अब विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई १.५ प्रतिशत आयकर

अब विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई १.५ प्रतिशत आयकर

सरकारले विदेशी निर्माण तथा खरिद (ठेकेदार) कम्पनीका लागि आयकरको दर तोकेको छ । कुल...