ईश्वरी मरासिनी

किन बदनाम हुँदैछन् सहकारी ?

किन बदनाम हुँदैछन् सहकारी ?

सहकारी संस्थाहरूले कहीं कतै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र बाहेक अन्यत्र ऋण प्रवाह गर्नै हुँदैन ।...