कर्मचारी तलब

समान पदका कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन समिति गठन

समान पदका कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन समिति गठन

६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले एउटै तहका कर्मचारीहरुको तलब समान बनाउनका लागि उच्च स्तरीय...