कर्मचारी व्यवस्थापन

मधेशमा कर्मचारी पदस्थापनमा झेल : वरिष्ठलाई पाखा, कनिष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

मधेशमा कर्मचारी पदस्थापनमा झेल : वरिष्ठलाई पाखा, कनिष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

मधेश प्रदेशमा कर्मचारी पदस्थापनमा झेल भइरहेको छ । वरिष्ठ कर्मचारीहरू उपयुक्त जिम्मेवारी नपाई कनिष्ठकै...