कैदीबन्दी

१० वर्षमा कारागारभित्र ६२७ कैदीबन्दीले गुमाए ज्यान

१० वर्षमा कारागारभित्र ६२७ कैदीबन्दीले गुमाए ज्यान

कैदीबन्दीहरुले बिरामी हुँदा समयमै उपचार, सुरक्षा लगायतका न्यूनतम सुविधा पनि पाएका छैनन् । यस्तैखालका...