गरिब

सडकको व्यापार : सहरका गरिबले विकल्प भेटेनन्

सडकको व्यापार : सहरका गरिबले विकल्प भेटेनन्

सहरका गरिबसँग विकल्प छैन, त्यसैले सामान नै जफत हुँदा पनि उनीहरू पटक–पटक महानगरको ज्यादती...