गरिब

‘गरिबको जग्गा-जमिन हडप्नु शोषणको प्रचलित रूप’

‘गरिबको जग्गा-जमिन हडप्नु शोषणको प्रचलित रूप’

शोषण गरेर आर्जन गर्नेले जति आम्दानी गरेको हुन्छ, त्यसको केही न केही हिस्सा उनीहरूले...