गोरखा अस्पताल

गोरखा अस्पतालमा चिकित्सक र व्यवस्थापन समितिबीचको विवाद

गोरखा अस्पतालमा चिकित्सक र व्यवस्थापन समितिबीचको विवाद

२५ असार, गोरखा । गोरखा अस्पतालमा चिकित्सक र अस्पताल व्यवस्थापन समितिबीच विवाद भएको छ...