घनश्याम भुसाल

लडौं भुसालजी, रचौं इतिहास

लडौं भुसालजी, रचौं इतिहास

घनश्यामजीले सामूहिक नेतृत्व सहितका प्रमुख प्रश्नहरूका उत्तर कसरी खोज्छन् भन्ने कुराले नेकपा एसको भविष्य...