घरेलु विधि

७ तरिका, घरेलु विधिबाट निको हुन्छ टन्सिल

७ तरिका, घरेलु विधिबाट निको हुन्छ टन्सिल

घाँटीको भित्री भागमा हुने एक प्रकारको संक्रमण टन्सिलाइटिस हो । जसलाई बोलीचालीको भाषामा टन्सिल...