चलचित्र

‘फिल्म बनाउन एउटा बन्दुक र केटी भए पुग्छ’

‘फिल्म बनाउन एउटा बन्दुक र केटी भए पुग्छ’

म उसलाई यसरी सम्झिन्छु– एउटा पुरानो थिएटर छ । यो थिएटर लगभग सन् १९६०...