छोरी

छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार किन ?

छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार किन ?

महिलालाई जहिल्यै घरभित्रै सीमित रहनुपर्छ भन्ने ठानिन्छ । घरबाहिर पनि अनेकथरी बन्धनले बाँधिएको छ...