जनशक्ति

प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारी थपघट गर्दै सरकार

प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारी थपघट गर्दै सरकार

१ माघ, काठमाडौं । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी थपघट गर्ने तयारी गरेको...