डा. जागेश्वर गौतम

डा. जागेश्वर गौतमको सरुवा सदर, कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा डा. भुपेन्द्र बस्नेत

डा. जागेश्वर गौतमको सरुवा सदर, कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा डा. भुपेन्द्र बस्नेत

१९ साउन, काठमाडौं । कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा. जोगेश्वर गौतमको...