डा. सन्दुक रुइत

डा. सन्दुक रुइतले पाएको इसा अवार्डको पुरस्कारमा लाग्ने कर छुट

डा. सन्दुक रुइतले पाएको इसा अवार्डको पुरस्कारमा लाग्ने कर छुट

४ असार, काठमाडौं । सरकारले डा. सन्दुक रुइतले बहराइन सरकारबाट पाएको इसा अवार्डसँगै प्राप्त...