दूरसञ्चार प्राधिकरण

दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमा किन मुछिए दुई मन्त्री र मुख्यसचिव ?

दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमा किन मुछिए दुई मन्त्री र मुख्यसचिव ?

कानुन नै नबनेको अवस्थामा प्राधिकरण र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने उपकरण...