नेता

नेताजीहरू हो ! साहित्यमा आउनुस्, स्वागत छ !

नेताजीहरू हो ! साहित्यमा आउनुस्, स्वागत छ !

लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता केवल लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताकै लागि हो कि यही बाटो हुँदै समृद्धि...