नेता

खाँचो नेता कि नेतृत्वको ?

खाँचो नेता कि नेतृत्वको ?

संवैधानिक प्रावधान बमोजिम धेरैजसो दलका अधिवेशनहरू अन्तिम घडीमा आएर सम्पन्न भएका छन् । अधिवेशनलाई...