नेपाली समाज

बदलिएको समाज, नबदलिएको राजनीति

बदलिएको समाज, नबदलिएको राजनीति

नेपालको राजनीतिक परिवेश सिद्धान्त केन्द्रितबाट रुपान्तरित भई मुद्दाकेन्द्रित भएको छ। मुद्दाकेन्द्रित राजनीतिले निम्त्याउने भनेको...