न्यायिक समिति

काठमाडौं न्यायिक समितिले आफ्नै इजलास कक्षबाट सुरु गर्‍यो काम

काठमाडौं न्यायिक समितिले आफ्नै इजलास कक्षबाट सुरु गर्‍यो काम

१८ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास कक्ष तयार भएको छ ।...