पाँचपोखरी

पर्यटकीयस्थल पाँचपोखरीको सरसफाइ, ५ सय किलो फोहर संकलन   

पर्यटकीयस्थल पाँचपोखरीको सरसफाइ, ५ सय किलो फोहर संकलन   

१ पुस, सिन्धुपाल्चोक । पर्यटकीयस्थल पाँचपोखरीको सरसफाइ अभियानबाट ५ सय किलो फोहर संकलन गरिएको...