पिसाब संक्रमण

पिसाब संक्रमणको लक्षण र उपचार

पिसाब संक्रमणको लक्षण र उपचार

मुत्र प्रणालीमा विभिन्न कारणले संक्रमण हुन्छ । यस्तो समस्या तुलनात्मक रुपले महिलालाई बढी हुन्छ...