प्राकृतिक प्रकोप

नेपालको प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन : अहँ ढिला गर्नुहुँदैन !

नेपालको प्राकृतिक प्रकोपको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन : अहँ ढिला गर्नुहुँदैन !

भौगोलिक र धरातलीय विविधताले भरिपूर्ण नेपाल प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुने विश्वका केही राष्ट्रमध्ये एक...