बन्द

दुई दिन विद्यालय बन्द : निर्णय र विधि दुवै गलत

दुई दिन विद्यालय बन्द : निर्णय र विधि दुवै गलत

सरकारको निर्णय कुनै पालिकाले म मान्दिनँ, म मेरो स्थानीय मौलिकता र आवश्यकताको आधारमा निर्णय...