बेदुराम भुसाल

कृषि मन्त्रीज्यू, यी विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभयो ?

कृषि मन्त्रीज्यू, यी विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभयो ?

राजनीतिक इच्छाशक्ति छ, निजी क्षेत्रमा ऊर्जा छ, वित्तीय, दातृ संस्थाको प्रतिबद्धता र सबैबाट यो...