मासु

जिउँदो कुखुरा बोक्ने गाडीमा तयारी मासुको ढुवानी

जिउँदो कुखुरा बोक्ने गाडीमा तयारी मासुको ढुवानी

५ कात्तिक, काठमाडौं । जिउँदो कुखुरा बोक्ने गाडीमा कुखुराको तयारी मासु खुला रुपमा ढुवानी...