यौन

यौनमा पनि समानता खोज्ने कि !

यौनमा पनि समानता खोज्ने कि !

अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव र भोगाइले यौन पुरुषले माग्ने र महिलाले दिने चिज हो भनेर...