रगत

तुरुन्तै रगत चाहिए कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

तुरुन्तै रगत चाहिए कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

काठमाडौं । चाडबाडका बेला लामो समयसम्म अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपीडी) बन्द हुन्छन् । अस्पताल...